Kdo si hraje nezlobí - 2019/2020

Ukázka výukových videí
"Ranní cvičení s Motýlky"
Děti, je tady nový týden a s ním i nová inspirace :-) Dneska si spolu zopakujeme říkanky a písničky, poté si trošku zacvičíme :-)
"Hudebně - taneční chvilka s Koťátky"
Děti, pojďme si spolu s našimi Koťaty zopakovat jarní říkanky a písničky :-) A jako bonus se naučíme "barevný tanec" :-)
 "Tú tú tú, auto už je tu"
Děti, dneska nás čeká troška dopravního zpravodajství od Sluníček :-) zopakujeme si říkanky, písničky a vyrobíme si spolu semafor :-)
"Krásy jarní procházky"
Děti, pojďte se spolu s Pastelkami projít po naší zahradě a uvidíte, kolik krás zde najdete :-) stačí se jen rozhlédnout a vnímat svět kolem vás :-)
"Co už umím"
Máme tady pátek a s ním poslední video tohoto týdne :-) dnes si zopakujeme pohybové říkánky spolu s Beruškami :-) jako bonus vás čekají nepovedené záběry při natáčení :-)

Pohádky
Budka budka
O řepě

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)