Klíčkovský tým

Mgr. Eva Janáková
ředitelka školy

trida-kocicky
Třída Koťata
Speciální třída pro děti s autismem

Vaše děti učí
Mgr. Eva Janáková
Hana Dudová, DiS.
Bc. Nikol Horňáčková

Asistent pedagoga
Bc. Jana Osmanczyková 

trida-motylci
Třída Motýlci
Speciální třída pro děti s autismem

Vaše děti učí
Bc. Michala Břusková
Bc. Petra Hanzlová
Helena Kocurová

Asistent pedagoga
Martina Venclová

trida-slunicka
Třída Sluníčka
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vaše děti učí
Mgr. Halina Kupczaková
Nikola Venglářová

Asistent pedagoga
Bc. Lucie Takácsová

trida-pastelky
Pastelky
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vaše děti učí
Lenka Labudková
Bc. Ivana Majerovová

Asistent pedagoga
Bc. Iveta Liberdová


Třída Berušky
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vaše děti učí
Mgr. Petra Řezníčková 
Monika Žáková, DiS.

Asistent pedagoga
Bc. Magdaléna Pernicová
Nepedagogičtí zaměstnanci


Bc. Darina Janošková (ekonomka)
Jana Folwarczná (školnice)
Helena Matuščinová (uklízečka)
Vladislava Moldrzyková (uklízečka)
Eva Ševčíková (vedoučí školní jídelny)
Marie Kašparová (kuchařka)
Ingrid Nováková (kuchařka)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)