Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad

Říjen se přehoupl a my už vidíme z okna zlaté stromy, chodníky lemované listím a vítr si pohrává s draky letícími k nebi.

Podzim je tady v plné své kráse, míchá barvičky a s počasím si hraje na honěnou ... chvíli sluníčko, chvíli mráčky, někdy déšt a silný vítr.

Ani v listopadu se v naší školičce nudit nebudeme ... čeká nás spousta zábavy ... nejen pro malé Klíčky, ale také pro naše rodiče.

Spolu s dětmi si hned na začátku listopadu užijeme projektový den plný strašidel, při kterém si pěkně protáhneme tělíčko.

Těšit se můžeme na netradiční terapie - zooterapii, muzikoterapii, ale také na pravidelné návštěvy tělocvičny.

Společně s rodiči si užijeme podzimní tvoření "Dýňobraní".

Pro rodiče je také připravena beseda na téma rozvoje komunikace a rodičovská skupina.

V listopadu proběhne první focení v tomto školní roce.

Už se moc těšíme na další zážitky, které nás společně čekájí.

 

Akce listopad

Strašidel se nebojíme, pěkně s nimi zacvičíme

Co je rodičovská skupina

Pozvánka na rodičovskou skupinu

Podzimní dýňobraní

Pomoz mi, abychom si vzájemně porozuměli (beseda pro rodiče)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)