Vánoční posezení u stromečku

I naše Sluníčka dnes navštívil Ježíšek. Děti si povídaly o zvycích a tradicích Vánoc (pouštění lodiček, krájení jablíčka, házení střevíčkem ...), pochutnaly si na cukrovíčku od svých kamarádů, zaposlouchaly se do tónu těch nejkrásnějších vánočních koled.

Vyvrcholení vánočního posezení byl zvoneček, který oznámil návštěvu Ježíška :-)

Největší úspěch slavila u dětí modelovací hmota, se kterou si hrají ještě teď ... :-)

 

Venku tiše nasněží,

zvony zvoní na věžích.

Nejkrásnější ze všech nocí,

chodí k lidem o Vánocích.

 

Za celou třídu Sluníček Vám přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu těch nejmilovanějších...

... a budeme se těšit v roce 2021 :-)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)