Celodenní výlet s rodiči

Třída Koťátka pojala rozloučení se školním rokem netradičně a rozhodla se podniknout celodenní výlet společně s rodiči.

Ráno jsme se sešli na nádraží a vyjeli vláčkem směr Mosty u Jablunkova, zde nás čekali další rodiče, kteří se na počátek naší "tour" dopravili po vlastní ose. Společně jsme se vydali na celodenní výšlap, nejprve chata Studeničné, kde jsem si odpočinuli a osvěžili se. Po načerpání energie naše cesta pokračovala směr chata Girová, kde byl naplánován oběd a opět osvěžení. Po dostatečném odpočinku jsme vyrazili zpět na vláček a hurá domůůůů.

I přesto, že nám sluníčko celou dobu hřálo nad hlavou a kopečky se střídaly s rovinkami, všichni zvládli výlet na 1*. Děti byly úžasné stejně jako jejich rodiče a věřím, že jsme si společný čas náramně užili a budeme na výlet rádi vzpomínat.

Děkujem rodičům i dětem za krásně prožitou aktivní a slunečnou neděli.

 

Celá fotogalerie zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)