PASTELKY

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Navštěvují nás děti s vadami řeči, zraku a sluchu, děti s poruchou autistického spektra a děti s kombinovanými vadami.

 

Vaše děti učí

Lenka Labudková

Bc. Ivana Majerovová

 

Asistent pedagoga

Bc. Iveta Liberdová

Náměty na distanční vzdělávání

Zde naleznete pracovní listy, náměty a inspiraci na domácí vzdělávání včetně výukových videí

Zobrazit více ...

Zimní radovánky

Sněží, sněží, mráz kolem běží

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u stromečku

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

Zobrazit více ...

Vánoční online tvoření

Vánoční online tvoření, aneb tvoří celá rodina

Zobrazit více ...

Podzimní online tvoření - Strašidelný hrad

Podzimní online tvoření, aneb tvoří celá rodina.

Zobrazit více ...

Dobrodružství s dinosaury

Projektový den třídy Pastelky.

Zobrazit více ...

Naše Pastelky

My jsme malé Pastelky

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)