KOŤATA

Speciální třída pro děti s autismem a děti s kombinovanými vadami.

 

Vaše děti učí

Hana Machulková, DiS.

Mgr. Nikol Horňáčková

 

Asistent pedagoga

Markéta Kutlák Szpoková 

Prosinec a naše Koťata

Poslední měsíc v roce se děly věci.Byl naplněn očekáváním díky Mikuláše, ale také třídou Pastelky, která nabídla vánoční besídku.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení s rodiči

Čas předvánoční si naše Koťátka zpříjemnila společným posezením s rodiči.

Zobrazit více ...

Listopad a naše Koťátka

Měsíc listopad byl na třídě Koťata ve znamení zvířat.

Zobrazit více ...

Měsíc říjen u Koťátek

Měsíc říjen nabídl Koťatům plno nových příležitostí k poznání.

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2022/2023

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2022/2023 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2021/2022 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)