KOŤATA

Speciální třída pro děti s autismem a děti s kombinovanými vadami.

 

Vaše děti učí

Hana Machulková, DiS.

Mgr. Nikol Horňáčková

 

Asistent pedagoga

Markéta Kutlák Szpoková 

Měsíc květen a naše Koťata

Měsíc květen byl ve třídě Koťata plný nových zážitků a objevů

Zobrazit více ...

Jede, jede mašinka ...

Vzhledem k tomu, že si tento týden s Koťátky povídáme o dopravě, rozhodli jsme se podniknout „výlet“ za vlaky.

Zobrazit více ...

Canisterapie s Jonášek u Koťat

Děti ze třídy Koťata dneska navštívil psí kamarád Jonáš.

Zobrazit více ...

Oslava Dne rodiny

Třída Koťata se letos rozhodla, že den maminek a den tatínků spojí dohromady a oslaví tak společně Den rodiny.

Zobrazit více ...

Naše Koťata v dubnu

V dubnu jsme se vydaly ke Karvinskému moři, abychom objevily krásy Karviné a zmapovaly terén pro nadcházející léto.

Zobrazit více ...

Návštěva herničky "Naše hnízdo"

Koťata navštívila hernu "Naše Hnízdo" v Orlové. Děti byly velmi spokojené, což bylo nášim cílem :-)

Zobrazit více ...

Koťátka a jejich březen

Březen ve školce byl plný aktivit - byl ve znamení objevování, učení novým dovednostem a posílení týmového ducha.

Zobrazit více ...

Výlet do ZOO s rodiči

Výlet do ZOO v Ostravě je skvělou příležitostí pro děti z mateřské školy, aby se naučily o různých druzích zvířat, jejich chování a potravě.

Zobrazit více ...

Únor a naše Koťata

I přestože únor je nejkratší z měsíců, třída Koťata nelenila a prožila ho naplno.

Zobrazit více ...

Dančí obora v parku Boženy Němcové

Dančí obora v parku Boženy Němcové: v rámci tématu "Jak se mají zvířátka".

Zobrazit více ...

Prosinec a naše Koťata

Poslední měsíc v roce se děly věci.Byl naplněn očekáváním díky Mikuláše, ale také třídou Pastelky, která nabídla vánoční besídku.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení s rodiči

Čas předvánoční si naše Koťátka zpříjemnila společným posezením s rodiči.

Zobrazit více ...

Listopad a naše Koťátka

Měsíc listopad byl na třídě Koťata ve znamení zvířat.

Zobrazit více ...

Měsíc říjen u Koťátek

Měsíc říjen nabídl Koťatům plno nových příležitostí k poznání.

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2022/2023

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2022/2023 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2021/2022 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky koťat ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)