BERUŠKY

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Třídu navštěvují děti s narušenou komunikační schopností a děti, u kterých probíhá diferenciální diagnostika.

 

Vaše děti učí

Mgr. Petra Řezníčková

Monika Bábindeli, DiS.

 

Asistent pedagoga

Bc. Magdaléna Pernicová

Vánoční posezení u Berušek

Štedrej večer nastal ... vánoční posezení na třídě Berušky

Zobrazit více ...

Drakiáda u Berušek

Vyletěl si pyšný drak, aneb jak naše Berušky draka pouštěly

Zobrazit více ...

Dýňování

Strašidel se nebojíme, jsou jen jako dobře víme

Zobrazit více ...

Zooterapie

Zooterapie - pejsek a kočička na třídě Berušky

Zobrazit více ...

Návštěva sauny

Ve zdravém těle, zdravý duch

Zobrazit více ...

Návštěva skateparku

Neplánovaná procházka do nového skateparku - život je pohyb ... pohyb je život

Zobrazit více ...

Naše Berušky

Beruško, půjč mi jednu tečku

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky berušek ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)