BERUŠKY

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Třídu navštěvují děti s narušenou komunikační schopností a děti, u kterých probíhá diferenciální diagnostika.

Děti s mentální a tělesných postižením.

 

Vaše děti učí

Mgr. Petra Řezníčková

Monika Bábindeli, DiS.

 

Asistent pedagoga

Bc. Jana Osmaczyková

 

Únor u Berušek

V únoru jsme si ještě užili zimní dovádění u nás ve školce.

Zobrazit více ...

Leden u Berušek

První měsíc nového roku byl ve znamení zimních radovánek, dovádění ve sněhu, koulování, bobování a stavění sněhuláka.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení na třídě Berušky

Poslední týden tohoto roku nás navštívil Ježíšek a donesl dětem spoustu krásných dárečků, ze kterých děti měly velkou radost.

Zobrazit více ...

Listopad u Berušek

Listopad u Berušek byl hodně pestrý.

Zobrazit více ...

Říjen u Berušek

V říjnu Berušky provázel bramborový týden.

Zobrazit více ...

Září u Berušek

V letošním roce je na Beruškách více nových dětí, a tak jsme počátek školního roku pojali způsobem seznámení, navázání nových přátelství, a kde jinde než na hřišti. Zároveň jsme chtěli maximálně využít pěkného počasí. Děti si hřiště naplno užily, vyzkoušely si různé prolézačky, houpačky a lanové překážky.

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky berušek ze školního roku 2021/2022 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky berušek ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)