BERUŠKY

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Třídu navštěvují děti s narušenou komunikační schopností a děti, u kterých probíhá diferenciální diagnostika.

Děti s mentální a tělesných postižením.

 

Vaše děti učí

Mgr. Petra Řezníčková

Monika Bábindeli, DiS.

 

Asistent pedagoga

Bc. Jana Osmaczyková

 

Berušky v květnu

Během celého května jsme poznávali naše město Karviná.

Zobrazit více ...

Den rodiny u Berušek

Včerejší odpoledne jsme si užili v parku hotelu Dakol.

Zobrazit více ...

Naše Berušky v dubnu

Duben - byl to měsíc plný zajímavých zážitků, které si děti z Berušek náramně užily.

Zobrazit více ...

Návštěva balónkové výstavy

Další krásný den třída Berušek využila k návštěvě balónkové výstavy v obchodním centru Korso.

Zobrazit více ...

Minivýlet za krásami jarní přírody

Jarní slunce naše Berušky stále více láká ven, do přírody. Poznávat rozkvetlé stromy, kytičky v trávě, pozorovat probouzející se rostliny i zvířátka.

Zobrazit více ...

Naše Berušky v březnu

Březen - za kamna vlezem...,ale to pro nás neplatí.

Zobrazit více ...

Netradiční velikonoční tvoření

Velikonoce již ťukají na dveře a my jsme v rámci našeho netradičního tvoření oslovili rodiče, aby doma s dětmi jakkoli nazdobili kraslici a donesli ji do školky. Děkujeme rodičům za hojnou účast a jejich originalitu.

Zobrazit více ...

Únor a naše Berušky

Únor byl na Beruškách rozmanitý, posuďte sami...

Zobrazit více ...

Měsíc leden u Berušek

Co zajímavého nám přinesl měsíc leden?

Zobrazit více ...

Prosinec a naše Berušky

Prosinec je tady...a s ním už těšení na nadcházející příchod Vánoc.

Zobrazit více ...

Zimní hrátky

Hurá, hurá, už je zima, Beruškám je venku prima.

Zobrazit více ...

Listopad a naše Berušky

Listopade, listopade, už ti mlha světlo krade.

Zobrazit více ...

Drakiáda Berušek (akce s rodiči)

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak ...

Zobrazit více ...

Měsíc říjen u Berušek

Další měsíc je za námi a tady je malé ohlédnutí, jaký byl...

Zobrazit více ...

Září u Berušek

Září je za námi a tady je malé ohlédnutí, jaké bylo...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2023/2023

Starší příspěvky berušek ze školního roku 2022/2023 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky berušek ze školního roku 2021/2022 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky berušek ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)