KONTAKT

Mateřská škola Klíček
Einsteinova 2849, Karviná - Hranice, 733 01

Kontakní osoba
Mgr. Eva Janáková, ředitelka

IČO: 60337346

Číslo bankovního účtu 
27-0193320237/0100
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

ID datové schránky
pumggvke

E-mail pro evidenci úředních mailů
mskl@po-msk.cz
Info k e-mailové adrese:
Velikost zprávy 20MB a formát DOC, DOCX, JPEG, JPG nebo PDF


+420 - 596 311 683 (pevná linka)
+420 - 604 130 152 (ředitelka)
+420 - 739 837 107 (ekonomka)

janakovae@klicek-skolka.cz (ředitelka)
janoskovad@klicek-skolka.cz (ekonomka)
sevcikovae@klicek-skolka.cz (vedoucí školní jídelny)

Facebook

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)