ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna zajišťuje každodenní stravování pro děti a zaměstnance 

Vedoucí školní jídelny
Ševčíková Eva
e-mail: sevcikovae@klicek-skolka.cz

Kuchařky
Kašparová Marie
Nováková Ingrid


Aktuální jídelníček (formát PDF)

Informace pro rodiče - vyúčtování školního roku 2022/2023 (formát PDF)

Výběr školného a stravného na školní rok 2023/2024 - rozpis termínů (formát PDF)

 

Výše stravného ve školní jídelně

Děti 3 - 6 let           45,- Kč

Děti 7-mi leté         47,- Kč   

Záloha na stravné na činí 1.200,- Kč na jeden školní rok.   

 

Neodhlášená strava

Děti do 6-ti let   125,- Kč (45,- Kč + 80,- Kč ostatní a mzdové náklady)

Děti 7 letí          127,- Kč (47,- Kč + 80,- Kč ostatní a mzdové náklady)

 

Výše školného - 300,- Kč / měsíc

 

Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny Eva Ševčíková


NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)