SLUNÍČKA

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Třídu navštěvují děti s poruchou autistického spektra a děti s kombinovanými vadami.

 

Vaše děti učí

Mgr. Eva Janáková

Nikola Marunič

Kocurová Helena

 

Asistent pedagoga

Bc. Magdaléna Pernicová

 

Květen a naše Sluníčka

Měsíc květen nám byl nakloněn, užit si společný čas a učení v přírodě a ve sportovním duchu.

Zobrazit více ...

Den maminek u Sluníček

Dnešní oslavu ke Dni maminek si Sluníčka pro maminky připravila netradičně, tak jak je jim nejblíž … jógovou chvilkou. Děkujeme za Váš čas, energii a trpělivost, kterou dáváte nejen Vašim dětem, ale i nám… všem Sluníčkám… NAMASTE :-)

Zobrazit více ...

Naše Sluníčka v dubnu

Milujeme přírodu a díky letnímu počasí, které si měsíc duben pro nás připravil, jsme přírodu využívali plnými doušky a krásně jsme se přitom učili.

Zobrazit více ...

Vodní hrátky

Naše první seznámení s vodou - ať žijí vodní hrátky.

Zobrazit více ...

Naše Sluníčka v březnu

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. A my otvíráme vrátka k nahlédnutí, jaký krásný měsíc jsme se Sluníčky prožili.

Zobrazit více ...

Velikonoční tvoření s rodiči - 21. 3. 2024

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný ...

Zobrazit více ...

Návštěva 1. třídy - 12. 3. 2024

Hola, hola, škola volá ... a když už to máme za pár, tak jsme se šli do té velké školy podívat.

Zobrazit více ...

Únor a naše Sluníčka

Únor ve znamení prožitku …

Zobrazit více ...

Mámo, táto, já budu hokejista - návštěva zimního stadiónu

Bruslím, bruslím po ledu, báječně to dovedu.

Zobrazit více ...

Mastercheff Junior, aneb když Sluníčka kuchtí

Kulinářský celoroční projekt

Zobrazit více ...

Měsíc leden u Sluníček

V lednu mráz, těsí nás ... krásné lednové počasí nám umožnilo užívat si pravé zimní hrátky.

Zobrazit více ...

Prosinec a naše Sluníčka

Vánoce, Vánoce přicházejí … a my si čekání na Ježíška užívali plnými doušky.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení s rodiči

Krásný adventní čas si naše Sluníčka zpříjemnila společným posezením s rodiči.

Zobrazit více ...

Listopad a naše Sluníčka

Sluníčka milují přírodu a letošní listopadový měsíc nám byl nakloněn poznávat přírodu chystající se k zimnímu spánku.

Zobrazit více ...

První snížek

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních ...

Zobrazit více ...

Z dýně strašák stane se, dobrodružství přinese

Z dýně strašák stane se, dobrodružství přinese … v tomto duchu se odehrával celý týden na třídě Sluníčka.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení s rodiči

Vánoční čas si naše Sluníčka zpříjemnila posezením s rodiči.

Zobrazit více ...

Měsíc říjen u Sluníček

Říjen byl pro nás krásným měsícem. Užili jsme si ho převážně prožitkovým učením.

Zobrazit více ...

Polodenní výlet do parku Boženy Němcové

Podzim mícha barvičky, pro kluky i holčičky ... naše Sluníčka se vydala na první polodenní výlet.

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2022/2023

Starší příspěvky sluníček ze školního roku 2022/2023 ..

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2021/2022

Starší příspěvky sluníček ze školního roku 2021/2022 ...

Zobrazit více ...

Starší příspěvky 2020/2021

Starší příspěvky sluníček ze školního roku 2020/2021 ...

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)