Záleží nám na vývoji vašich dětí. Nabízíme kvalitní výuku, tým zkušených pedagogů, speciálně pedagogickou péči a individuální přístup, možnost alternativní komunikace. Provozní doba mateřské školy Pondělí až pátek od 6:00 do 16:00 Úřední hodiny ředitelky školy Každou středu: 10.00 – 11.30, 12.30 – 14.00 Individuálně po předchozí domluvě
O ŠKOLCE


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Nabízíme kvalitní výuku,  tým zkušených pedagogů, speciálně pedagogickou péči a individuální přístup, možnost alternativní komunikace.

Provozní doba mateřské školy

Pondělí až pátek od 6:00 do 16:00

Úřední hodiny ředitelky školy

Lichá středa: 8.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

Sudá středa: 10.30 - 11.30, 12.30 - 14.00

 Individuálně po předchozí domluvě

 

Informační leták o naší mateřské škole

Prezentační video MŠ Klíček

Klíčkovský tým

Zobrazit více ...

Denní harmonogram

Zobrazit více ...

Dokumenty ke stažení

Zobrazit více ...

Směrnice, řády, výroční zpráva

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)