Mgr. Eva Janáková ředitelka školy Třída Koťata Speciální třída pro děti s autismem Vaše děti učí Hana Machulková, DiS. Bc. Nikol Horňáčková Asistent pedagoga Markéta Szpoková Třída Motýlci Speciální třída pro děti s autismem Vaše děti učí Bc. Michala Břusková Bc. Jana Šveřepová Asistent pedagoga Martina Venclová Třída Sluníčka Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vaše děti učí Mgr. Eva Janáková Nikola Marunič Bc. Kamila Dirová Asistent pedagoga Bc. Magdaléna Pernicová Pastelky Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vaše děti učí Bc. Ivana Majerovová Mgr. Halina Kupczaková Asistent pedagoga Bc. Iveta Liberdová Třída Berušky Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vaše děti učí Mgr. Petra Řezníčková Monika Bábindeli, DiS. Asistent pedagoga Bc. Jana Osmanczyková Nepedagogičtí zaměstnanci Bc. Darina Janošková (ekonomka) Jana Folwarczná (školnice) Helena Matuščinová (uklízečka) Vladislava Moldrzyková (uklízečka) Eva Ševčíková (vedoučí školní jídelny) Marie Kašparová (kuchařka) Ingrid Nováková (kuchařka)
Klíčkovský tým


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)

Mgr. Eva Janáková
ředitelka školy

trida-kocicky
Třída Koťata
Speciální třída pro děti s autismem

Vaše děti učí
Hana Machulková, DiS.

Bc. Nikol Horňáčková

Asistent pedagoga
Markéta Szpoková

trida-motylci
Třída Motýlci
Speciální třída pro děti s autismem

Vaše děti učí
Bc. Michala Břusková

Bc. Jana Šveřepová

Asistent pedagoga
Martina Venclová

trida-slunicka
Třída Sluníčka
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vaše děti učí
Mgr. Eva Janáková

Nikola Marunič

Bc. Kamila Dirová

Asistent pedagoga
Bc. Magdaléna Pernicová

trida-pastelky
Pastelky
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vaše děti učí
Bc. Ivana Majerovová

Mgr. Halina Kupczaková

Asistent pedagoga
Bc. Iveta Liberdová


Třída Berušky
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vaše děti učí
Mgr. Petra Řezníčková 

Monika Bábindeli, DiS.

Asistent pedagoga
Bc. Jana Osmanczyková
Nepedagogičtí zaměstnanci


Bc. Darina Janošková (ekonomka)

Jana Folwarczná (školnice)
Helena Matuščinová (uklízečka)
Vladislava Moldrzyková (uklízečka)

Eva Ševčíková (vedoučí školní jídelny)
Marie Kašparová (kuchařka)
Ingrid Nováková (kuchařka)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)