Směrnice a řády Školní vzdělávací program "KLÍČEK"(formát PDF) Školní vzdělávánící program - dodatek č. 1 (formát PDF) Školní vzdělávací program - dodatek č. 2 (formát PDF) Školní řád (formát PDF) Provozní řád (formát PDF) Vnitřní řád školní jídelny (formát PDF) Řád dietního stravování (formát PDF) Úplata za předškolní vzdělávání 2022/2023 (formát PDF) Pravidla pro výběr školného a stravného 2022/2023 (formát PDF) Směrnice o poskytování informací (formát PDF) Směrnice k podávání léků v MŠ (formát PDF) Výroční zprávy Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 (formát PDF) Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 (formát PDF) Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 (formát PDF)
Směrnice, řády, výroční zpráva


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)