Co nás čeká v říjnu ...

Od října začnou na třídach probíhat zájmové terapie, kdy každý týden v rámci výchovně vzdělávacího procesu bude zařazen relaxáček, nebo grafomotoráček, nebo hýbánky, nebo dramahrátky, nebo Snoezelen.

Více o zájmových terapiích se dozvíte zde: Zájmové terapie

Dále začnou děti pravidelně navštěvovat tělocvičnu na ZŠ Mendelova, kdy každé pondělí si děti dle rozpisu tříd protáhnou svá tělíčka a procvičí své pohybové dovednosti ve velké tělocvičně.

Kromě již tradiční zooterapie, se můžou děti nově těšit také na netradiční terapii - Muzikoterapie, kterou budou moci děti pravidelně navštěvovat v rozsahu 4 terapeutických lekcí.

A čeká nás klaunské vystoupení Klaunů z Balónkova a první společná akce s rodiči v odpoledních hodinách s názvem "Hurá do lesa".

Říjen máme opravdu nabitý a těšíme se na nové zážitky společně s vámi.

 

Akce říjen

Hurá do lesa 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)