Den maminek u Sluníček

Dnešní oslavu ke Dni maminek si Sluníčka pro maminky připravila netradičně, tak jak je jim nejblíž … jógovou chvilkou.

Jako dárek jsme si pro maminky připravili výlet k moři a během tohoto krátkého, ale krásného výletu jsme si procvičili psychomotoriku, hrubou a jemnou motoriku dětí. 

Prostřednictvím nejrůznějších her, básniček, příběhu a hravého cvičeni se probluboval vztah matka - dítě.

Nechybělo ani kreativní okénko, ve kterém vznikl společný obraz tvořený prožitkovým malováním bez hranic a zábran.

Sladkou odměnou byl pro všechny nepečený ovocný dort tvořený našimi šikovnými Sluníčky :-)

 

Děkujeme za Váš čas, energii a trpělivost, kterou dáváte nejen Vašim dětem, ale i nám… všem Sluníčkám… NAMASTE :-)

 

Fotogalerie na rajčeti

Závěrečná mantra

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)