Děti, nebojte se nemocnice

V rámci vzdělávacího projektu "Děti, nebojte se nemocnice", který uspořádala Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji, se dnes mohly zúčastnit naše děti ze třídy Berušek a Pastelek exkurze do nemocničního prostředí. 

Během celého dopoledne se děti seznamovaly hravou formou s vyšetřeními, která je mohou při návštěvě nemocnice potkat.

Orientačně byl dětem vyšetřen zrak, změřen tlak a puls.

Děti měly s sebou svoje plyšáčky, na kterých jsme zkoušeli aplikaci injekcí.

Děti si také zkoušely zalepit nebo obvázat ránu.

Sanitka byla rovněž velkým lákadlem pro děti, které si mohly vyzkoušet svezení na transportním lehátku.

Fyzioterapeutky s dětmi cvičily, zkoušely koordinaci pohybu a motorické dovednosti.

Na závěr setkání děti ochutnaly občerstvení, které bylo pro ně přichystáno.

A za to, že to každý z nich statečně zvládl, obdržel List malého nebojsy.

Velké díky patří zdravotním sestřičkám za skvělou akci!

 

Fotogalerie na Rajčeti

Fotogalerie z NsP Karviná - Ráj

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)