Dotazník pro rodiče 2022/2023
Milí rodičové,
opět po roce se na vás obracíme s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku,
jehož výsledky jsou pro nás cennou zpětnou vazbou a zároveň nám pomáhají zkvalitňovat vzdělávací služby.
 
Moc děkujeme za vyplnění, které vám nezabere více než 10 minut.
 
Dotazník je anonymní, ale klidně se můžete v závěru podepsat.
 
Vyplňte prosím do pátku 2. 6. 2023, každý za třídu, kterou Vaše dítě navštěvuje. V případě, že máte dvě děti a každé v jiné třídě, vyplníte dva dotazníky za každou třídu zvlášť.
 
Děkujeme a přejeme krásný den!
 
 
Odkazy na dotazníky
 
               
 
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)