Důležité upozornění - omezení přístupu do MŠ
Od úterý 1. 11. 2022 bude uzavřen vchod do třídy Sluníčka, Pastelky a Motýlci. Až do odvolání budou děti z těchto tříd dodržovat níže uvedený přístup do MŠ:
 
Motýlci - půjdou vchodem na Koťata, zvonit na třídu Koťata a spolu s rodiči a pedagogickým pracovníkem přejdou na svou třídu (stejně tak odpoledne).
 
Sluníčka a Pastelky - půjdou vchodem od třídy Berušky, zvonit na třídu Berušky, popř. Pastelky (zvonek pro ranní příchod), spolu s rodičem a pedagogickým pracovníkem projdou na svou kmenovou třídu (stejně tak odpoledne).
 
Rodiče své dítě odvádějí až na kmenovou třídu, v šatně si dítě převlečou a poté terpve předávají na třídu.
 
Odchod z budovy je stejný jako pro přístup. Boty si nechávejte před třídou, kterou budete procházet, jelikož se stejnou cestou budete i vracet.
 
V době omezeného přístupu do MŠ prosím vyzvedávejte své děti po odpoledním klidu až od 14.30 hodin!!!
 
 
Omlouváme se tímto za způsobené kompikace a děkujeme za pochopení.

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)