Hawajské hry bez hranic 5. 6. 2024

Tento den se nám všem opět vryl do srdce a paměti.

Všichni jsme se potkali na našem klíčkovsko-havajském ostrově, kde jsme si užili pořádnou party.

Zahájením bylo pasování našich budoucích školáčků a poté jsme potrápili sílu i obratnost řadou úkolů. Na závěr nechyběl již tradiční spartanský běh s překážkami.

A co by to byla za hawai párty bez originálního hawajského tance, který si pro vás připravil náš pedagogický tým :-)

Nechyběl ani hawajský bar, ve kterém vás občerstvili specialitami a míchanými drinky.

Děkujeme skvělému klíčkovskému týmu, našim vrchním fotografkám, praktikantkám a především VÁM všem za vytvoření jedinečné atmosféry naprosto luxusního dne.

Velké díky samozřejmě patří hlavním organizátorům této akce - paní učitelce Nikole Marunič a jejímu manželovi :)

AROO, AROO, AROO ... těšíme se zase za rok :-)

Bohatá fotogalerie včetně videí zde

Fotograf Eliška D.

Fotograf Eliška M.

Video prezentace

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)