Hledá se Nemo

Téma Hledá se Nemo nás provázelo celým slunečným dopolednem.

Děti během ranních her chytaly rybičky, skládaly puzzle s mořským hrdinou, hrály hru ve dvojici žabičky.

Poté jsme se vydali na koupaliště, kde jsme se pokoušeli hledat rybičku Nema. Hledali jsme pod hladinou, na sluzavce, ve vodotrysku, dokonce i v plážovém písku, ale nakonec se nám Nema nepodařilo chytit.

Z pohádky ale víme, že vše má svůj dobrý konec, Nemo nakonec našel svého tatínka a my si užili skvělé letní dopoledne.

Dětem se do školičky zpátky ani nechtělo, ale protože už jsme měli veliký hlad jako žraloci, vydali jsme se na cestu zpět.

Bylo to prima

 

Celá fotogalerie

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)