Hudební pásmo s Grandou Bandou

Ve dnech 15. 11. a 22. 11. navštívily naše děti denní stacionář Galaxie Galaxie v rámci "staronové" spolupráce.

Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli opět navázat na naše přátelství a prožít krásné chvíli plné zpěvu, tance a společně nasát předvánoční atmosféru.

Velké poděkování patří paní učitelce Ivance ze třídy Pastelky, která nám tuto akci domluvila a také samozřejmě všech klientům a pečovatelům z Galaxie, kteří byli naprosto úžasní. Děkujeme za milé pohoštění, ale hlavně za úžasný zážitek, který si užily děti i my dospělí (některým i slzičky ukáply) :-)

Děkujeme a budeme se těšit 12. 12. na vaši návštěvu u nás v Klíčku :-)

 

Kompletní fotogalerie zde (včetně videa)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)