Já s písničkou jdu ...

Kdo si zpívá, tomu je hej ... písnička nás dokáže rozveselit i rozesmutnit, s písničkou je na světě krásněji. Často si zpíváme nevědomky v autě, ve sprše či při běžných činnostech.

Protože tohle dobře ví naše paní učitelky, tak si pro vás přípravily krátký hudební program ... a protože naše paní učitelky taky ví, že máte rádi pohádky, tak pro vás známé dětské písničky dramaticky ztvárnily a vše doprovily gesty.

Ke každé písničce je vizualizovaný podklad a také pracovní list, který si můžete spolu s mamčou a taťkou vyplnit a poté nám donést do školičky nebo nám poslat fotečku vypracovaného úkolu. 

Klidně se k nám připojte, vemte si vařečky, lžičky ... co doma najdete ... a natočte nám krátké video :)

V závěru "hudebně - dramatického pásma" vás čeká malé překvapení v podobě netradičního "Papučkového tanečku".

 

Já s písničkou jdu ... hudebně - dramatické pásmo dětských písniček

Vizualizovaný podklad k jednotlivým písničkám

Co a kdo k sobě patří - pracovní list

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)