Karneval s Hopsalínem 7. 3. 2023

Dětská karnevalová party je za námi a my věříme, že jste si to užili stejně jako my.

Děkujeme všem rodičům a přátelů školičky, kteří nám napekli vynikající mňamky.

Děkujeme všem zaměstnancům Klíčku za přípravu, organizaci, výzdobu a zajištění prodeje občerstvení, taktéž za závěrečný úklid.

Děkujeme také skvělému Hopsalínovi za zábavu, tanec a soutěže.

Díky patří také taneční skupině DIAMOND DANCE ze spolku MÚZA Karviná za zahájení karnevalu tanečním vystoupením.

Ale především velké DÍKY vám všem, kteří jste si našli čas a prožili s námi společné karnevalové odpoledne. Těší nás, že jsme mohli navázat na společnou karnevalovou akci s rodiči a doufáme, že to takto již zůstane.

 

JSME MOC RÁDI, ŽE VÁS MÁME!!!

 

P.S. Velký potlesk a smeknutí kloboukem posíláme rodičům, kteří dorazili v kostýmech ... jste prostě SKVĚLÍ!

 

Kompletní fotogalerie zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)