Karnevalové veselí v cirkuse

DĚKUJEME ... DĚKUJEME ... DĚKUJEME

 

... rodičům ...

  • že jste si našli čas a přišli spolu s námi prožít odpoledne plné krásných masek, tance a soutěží,
  • že jste nám napekli tak úžasné dobroty,
  • že jste děti ustrojili do nádherných masek,
  • že jste tančili, soutěžili a aktivně se zapojili do společných soutěží.

 

... Klíčkovskému týmu ...

  • za krásnou výzdobu,
  • organizační zajištění,
  • za nápadité kostýmy,
  • bezproblémovou organizaci.

... Hopsalínovi ...

  • opět zábavné vystoupení plné soutěží, tance a humoru.

 

Jste skvělí a my jsme rádi, že Vás máme :-)

 

Bohatá fotogalerie

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)