Listopad u Motýlků

Na začátku listopadu nás ve školce přivítala strašidla, kterých jsme se vůbec nebáli a naopak si s nimi krásně zacvičili.

Kromě pořádného cvičení jsme si ale dopřávali také odpočinku. Poslouchali jsme relaxační hudbu a hráli na jednoduché hudební nástroje.

Společně jsme si povídali o sklízení plodin na podzim a jejich využití. Pochutnávali jsme si i na výborných bramborácích, které jsme si sami připravili.

Jelikož na nás v listopadu ještě vykukovalo sluníčko, chodili jsme pravidelně na procházky, kdy jsme si užívali krásnou podzimní přírodu.

Teď však, protože už se blíží zima, jsme pomohli zvířátkům nachystat se k zimnímu spánku a my už se pomalu těšíme na prosinec a Vánoce.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)