Mámo, táto ... já budu hokejista

Bravoooo ... bravoooo ... bravooo ...

Když jsme přišli s nápadem domluvit pro děti exkurzi na zimní stadión s možností vyzkoušet si bruslení, pocity těšení střídaly obavy, nejistota a nevyřčené otázky.

"Zvládnou to naše dětí? Bude se jim to líbit? A co brusle a helmy ... nasadí si je?"

Přesto jsme v rámci týdenního tématu chtěli bruslení vyzkoušet a děti jsme průběžně připravovali na velký den D.

Ale jakmile jsme přišli na stadión, veškeré obavy byly pryč ... děti ze Sluníček byly naprosto úžasné a užívaly si každou minutu na ledě.

Nechaly si nasadit brusle a helmy (od úplně cizího člověka). A když se dostaly k ledu, byly nadšené.

Některé bruslily s dopomocí, jiné raději preferovaly nechat se vozit po ledě a u některých dětí se objevil skrytý talent.

Velké díky patří klukům z hokejového klubu Karviná, kteří nám tuto akci umožnili pro děti zrealizovat, a to především p. Martinovi Kytkovi, který nám vyšel maximálně vstříct a zajistil odborný dozor pro děti na ledové ploše.

DĚKUJEME!!!

 

Fotogalerie včetně jednoho videa (Lukášek R.)

Strana:  1 2   další »
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)