Měsíc říjen u Berušek

Další měsíc je za námi a tady je malé ohlédnutí, jaký byl...

Jelikož nám podzimní počasí přálo, vydali jsme se náš záhonek zazimovat.

Nejprve jsme posbírali naši úrodu... rajčátka, papriku, pažitku a poté jsme vypleli plevel.

Záhonek tak máme připravený opět na jarní sázení.

A když už jsme měli malou ochutnávku naší úrody, využili jsme také zrnka z kukuřice a udělali si tak výborný popcorn, který dětem moc chutnal.

V říjnu nás také čekala návštěva wellness na novém krytém bazéně.

Vyzkoušeli jsme si tři druhy saun a na závěr jsme svá tělíčka nechali odpočinout ve vířivce.

Díky těmto pravidelným návštěvám si děti vybudují lepší imunitu, která je prospěšné zvláště během zimních měsíců.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)