Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady

Od října začnou netradiční terapie, které budou probíhat dle domluvy s poskytovateli a na základě zájmu rodičů.

Děti se mohou těšit také na zájmové terapie, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu a budou probíhat zpravidla 1x týdně na třídách.

Čeká nás  první divadelní představení, nejstarší děti se zúčastní akce "Děti, nebojte se nemocnice" a v závěru měsíce nebude chybět první společná akce s rodiči.

Pro rodiče je připravena také beseda, na nichž se dozví, jak v mateřské škole pracujeme s vizualizací a strukturalizací, a jak lze nastavit v rodinném prostředí.

Naše Pastelky poprvé navštíví knihovnu a Sluníčka zahájí svůj celoroční projekt "Mastercheff junior, aneb když Sluníčka kuchtí".

V tomto školním roce si paní učitelky připravily také projektové dny či týdny, které budou probíhat v rámci jednotlivých tříd.

Svůj první projektový týden si užije třída Sluníčka, kterou čeká Dýňobraní, aneb z dýně strašák stane se, dobrodružství přinese.

 

Plán akcí na říjen

Plán akcí může být průběžně aktualizovaný

Beseda pro rodiče

Dýňobraní 

Bu bu bu, já už zlobit nebudu

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)