MOTÝLCI 2020/2021

Indiánská výprava

Celodenní výlet našich Motýlků za indiánských dobrodružstvím

Zobrazit více ...

Distační vzdělávání od 15. 4. 2021 do 28. 4. 2021

Zde naleznete pracovní listy, náměty a inspiraci na domácí vzdělávání včetně odkazů na výuková videa

Zobrazit více ...

Náměty na distanční vzdělávání

Zde naleznete pracovní listy, náměty a inspiraci na domácí vzdělávání včetně výukových videí

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u stromečku

Konečně k nám po roce přišly zase Vánoce

Zobrazit více ...

Vánoční online tvoření

Vánoční online tvoření, aneb tvoří celá rodina

Zobrazit více ...

Online podzimní tvoření - Čarodějnice z listí

Online podzimní tvoření, aneb tvoří celá rodina.

Zobrazit více ...

Kouzelný svět pohádek

Projektový den třídy Motýlci a Koťata

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)