Návštěva 1. třídy - Pastelky, Berušky

Děti -  budoucí školáci z Pastelek a Berušek - dnes navštívily ZŠ Vydmuchov v Karviné - Ráji, kde je čekalo moc milé uvítání. Spolu s dětmi první třídu navštívila paní učitelka Ivana z Pastelek a paní asistentka Jana z Berušek.

Co všecno děti viděly a zažily?

Děti měly možnost prozkoumat to "opravdové" školní prostředí, seznámit se s dětmi i učitelkami a vyzkoušely si mnoho zajímavého.

Děti navštívily speciální třídu pro děti s autismem, ve které se učí 4 děti. Během návštěvy si děti mohly vyrobit klíč, který symbolizuje přicházející jaro a nazdobit si ho dle své fantazie. Poté jsme si prohlédli třídu a pomůcky, které děti používají. Měli jsme také možnost nahlédnout do různých tříd jako jsou pracovní dílny, kuchyňka, relaxační koutek i družina.

Dětem se návštěva moc líbila a některé z nich už se teď těší na ten velký krok, který je čeká v září!

Koukněte do fotogalerie. Bylo to moc príma dopoledne!

Děkujeme za vstřícné přijetí!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)