Návštěva Kozí farmy - 12. 4. 2024

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte,

krávy, krávy, jakou máte řeč?

BÚ BÚ BÚ ...

 

Dnes se naše děti vydaly na návštěvu Kozí farmy v Dolní Suché.

Sluníčko nám krásně svítilo a my se mohli seznámit s domácími zvířátky.

Děti se seznámily s životem v rybníčku, zjistily, proč jsou užitečné včeličky a kde vlastně bydlí.

Také měly možnost nakrmit travičkou slepičky, husičky, kachničky a podívat se do kurníku.

Velkou radostí bylo seznámení se s koníčkem Dajánkem a kravičkou Žolinkou :) a také nakrmení koziček :-)

Nesmíme zapomenout na psího kamaráda, který dětem dělal společnost u svačinkové siesty.

Byl to krásný den a my všichni si ho moc užili :-)

 

Bohatá fotogalerie zde

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)