Návštěva tělocvičny

Děti ze třídy Koťata a Motýlci poprvé navštívily velkou tělocvičnu na ZŠ Mendelova.

Dětem se velký prostor tělocvičny moc líbil. Nejprve jsme se s dětmi přivítali, jak jsou zvyklé ze školičky, a poté jsme vytáhli velké pěnové míče. S míči si děti házely, chytaly a zkoušely do míče kopnout. Oblíbený byl běh za míčem. V závěru si děti s dopomocí vyzkoušely hod do středu obruče.

Sportovní dopoledne jsme ukončili radostným pokřikem "ZDAR ZDAR ZDAR".

V tělocvičně se dětem moc líbilo a už nyní se všichni těšíme, až půjdeme do tělocvičny znovu.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)