Plán akcí na květen

Co já ti maminko k svátku dám,

utrhnu v zahradě tulipán.

Červený tulipán, nebo žlutý,

dnes přejí maminkám všechny děti :-)

 

Měsíc květen se ponese v duchu příprav na oslavu Dne maminek a Dne rodiny.

Paní učitelky spolu s dětmi si pro vás připravily společný program, který proběhnou buď v dopoledních, nebo odpoledních hodinách.

Kromě oslav těchto svátků nás čeká třídní focení a focení na tablo školáků.

Těšit se můžeme na tradiční projektový den s přírodovědnou tématikou - Přírodníčka - který si pro nás připravily paní učitelky ze třídy Motýlci.

Naše plaváčky čekají poslední lekce plavání a děti ze třídy Motýlci a Sluníčka si i nadalé budou užívat vodní hrátky.

Nebudou chybět již tradiční návštěvy tělocvičny, canisterapie a jízdy na koni.

Sluníčka se podívají do přírodovědné stanice a Berušky navštíví knihovnu a zjistí, co je to 3D hraní.

V květnu budou vrcholit také přípravy na Hawajské hry bez hranic, kdy si užijeme společné odpoledne na školní zahradě, které bude plné soutěží, her a hlavně zábavy. V rámci hawajských her bez hranic budou pasováni naši předškoláci do řad školáků :-)

Program máme opravdu nabitý, takže ... hurá do května :-)

 

Plán akcí - květen

Den rodiny - Koťata

Den maminek - Motýlci

Den rodiny - Berušky

Den rodiny - Pastelky

Den maminek - Sluníčka

Přírodníček - projektový "farmářský den"

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)