Plán akcí na listopad

V listopadu jsou již v plném proudu netradiční terapie, které mohou děti navštěvovat a také 1x v týdnu probíhají zájmové terapie v rámci jednotlivých tříd.

Děti čeká hned na začátku listopadu vánoční focení.

Dále se mohou těšit na přátelské setkání s hudbou u příležitosti návštěvy v denním stacionáři pro dospělé Galaxie, kdy po sobě dvě jdoucí středy navštívíme s dětmi klienty této služby.

Ani v listopadu nebude chybět naše oblíbená zooterapie a také jízda na koníkovi.

Pro rodiče je připravena druhá část besedy - tentrokrát na téma Komunikace a jak ji v počátcích nastavit.

Děti ze třídy Berušky se mohou těšit na společnou akci se svými rodiči, kdy v odpoledních hodinách půjdou pouštět draky.

Děti za třídy Motýlci čeká první polodenní výlet za zvířátky, kdy společně se svými kamarády navštítí zookoutek v parku Boženy Němcové.

 

Plán akcí

Beseda

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)