Plán akcí na měsíc březen
Zima se s námi stále nechce rozloučit, ale my již tušíme, že jaro je za dveřmi a nenechá na sebe dlouho čekat.
 
V březnu naši budoucí prvňáčci navštíví Základní školu Komenského, kde se podívají, co všechno je od září čeká, a jak to vlastně v takové první třídě vypadá.
 
Hned na začátku měsíce se můžeme těšit na společnou akci s našimi rodiči, a to náš tradiční karneval. Jsme moc rádi, že po třech "covidových" letech se můžeme na této akci opět všichni setkat.
 
Ani v březnu nebudou chybět naše netradiční terapie ... muzikoterapie, návštěvy sauny, návštěvy zvířátek a jízda na ponících.
 
Aby toho nebylo málo, tak si pro nás třída Sluníček připravila projektový den u příležitosti Dne Downova syndromu a dále nás čeká jarní tvoření s rodiči, kdy společně přivítáme jaro, které snad již zimu vyprovodí ke spánku.
 
V neposlední řadě se děti budou fotit, tentokrát s jarní tématikou, a naše Pastelky opět navštíví Regionální knihovnu.
 
No posuďte sami, že jaro už opravdu v Klíčku klepe na vrátka ...
 
Může být průběžně aktualizován
 
 
projektový den třídy Sluníčka
 
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)