Plán akcí na měsíc duben
Měsíc duben bude ve znamení akcí u příležitosti Světového dne porozumění autismu a také příprav na blížící se Velikonoce.
 
Hned na začátku dubna se můžeme těšit na projektový den "Námořníci", který si pro nás tentokrát připravila třída Motýlci.
 
Odpoledne se dveře Klíčku otevřou pro naše budoucí malé Klíčky - Klíčkovská miniškolička
 
Hned následující den se pak s životem Klíčku může přijít seznámit i veřejnost.
 
Pro rodiče našich dětí je připravená odborná beseda s Mgr. Přemyslem Mikolášem.
 
Samozřejmě se můžeme těšit na již tradiční akce - návštěvu zvířátek, utužování zdraví v sauně, zvyšovýní fyzické kondice v tělocvičně a rozvoj smyslového vnímání a relaxace prostřednictvím hudebních prožitků.
 
V dubnu nás také čekají svátky jara - Velikonoce a velikonoční prázdniny.
 
 
Plán akcí může být průběžně aktualizován
 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)