Plán akcí na únor

V únoru se děti mohou těšit na společnou zooterapii, kdy nás kromě pejsků navštíví také kamarád ještěr.

Hned na začátku února mají děti jarní prázdniny, takže některé se užijí společný čas s rodiči a vyrazí za dobrodružstvím.

Ostatní děti se spojí se svými Klíčkovskými kamarády.

V únoru se můžou děti těšit na první návštěvu velkého planetária v Ostravě, kde pro ně bude připravena pohádka "Se zvířátky o vesmíru".

Dvě děti ze třídy Berušky se zúčastní výjezdového lyžování.

Samozřejmě nebudou chybět tradiční akce - návštěvy tělocvičny, muzikoterapie, saunování, nebo vodní hrátky.

 

 "Vítej únore, moc se těšíme na vše, co společně zažijeme."

 

Plán akcí

Plán akcí může být průběžně akualizován.

Planetárium

Karneval

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)