Planetárium Ostrava

V pátek 23. 2. 2024 se naše děti vydaly poprvé do opravdového planetária v Ostravě.

Ve dvou patrech budovy si mohly prohlédnout více než 40 interaktivních exponátů, které přibližují děje ve vesmíru, na Zemi i pod povrchem Země. Zábavnou formou mohly vyzkoušet, jak fungují fyzikální a přírodní zákony.

Po prohlídce planetária se děti pohodlně usadily do velkého sálu a upřely svůj zrak na oblohu plnou hvězd, souhvězdí a planet. Po krátkém úvodu děti čekala pohádka "Se zvířátky o vesmíru", ve které se spolu s chytrým myšákem a jeho kamarády nebály prozkoumat hvězdářskou základnu.

Všechny děti výlet zvládly a my se těšíme na další společná dobrodružství, která nás ještě čekají.

 

Kompletní fotogalerie zde

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)