Pohádky má každý rád
S pohádkou je život hned veselejší :-)
 
  • Prostřednictvím pohádek se rozvíjí estetické vnímání, poznání a podporuje komunikace dítěte.
  • Pohádky nás provázejí od raného dětsví a patří k nejoblíbenějším aktivitám v dětském věku ... pojďme se spolu vrátit do dětských let.
  • V průběhu čtyř nadcházejících dnů si zahrajeme čtyři známé pohádky ... dvě z nich jsme pro vás natočili v první jarní covidové vlně a dvě z nich budou úplně nové ... nejdřive tedy pojďme zavzpomínat.
  • Vždy vám k pohádce zveřejníme pracovní list, který si můžete vytisknout a s dětmi úkol splnit.
  • Takže se tiše usaďte, pohádka O boudě budce právě začíná...

 

Pondělí

Bouda, budka

Bouda budka - pracovní list

Bouda budka - vizualizovaná pohádka

 

Úterý

Pohádka O veliké řepě

Veliká řepa - pracovní list

O veliké řepě - vizualizovaná pohádka

 

Středa

Pohádka O koblížkovi - premiéra

Koblížek - pracovní list č. 1

Koblížek - pracovní list č. 2

O koblížkovi - vizualizovaná pohádka

 

Čtvrtek

Pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat

Koťátko - pracovní list č. 1

Koťátko - pracovní list č. 2

O koťátku, které zapomnělo mňoukat - vizualizovaná pohádka

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)