Pyžamový den, aneb všichni do pyžam

V pátek 13. 1. jsme se rozhodli nevěřit pověrám, že pátek 13ctého je "špatný den" a udělali jsme si tento den více než krásný.

Do školičky jsme přišli v pyžamku a celý den jsme se mohli válet, odpočívat, relaxovat a hrát si v pyžamu.

A aby byl ten den ještě krásnější, pozvali jsme si naši muzikoterapeutku Lucku, která si pro nás připravila skupinovou muzikoterapii - zpívalo se, bubnovalo, hrálo na zvonkohry a další úžasné nástroje. Při zvuku gongu jsme mohli vnímat vibrace a teplo, které může zvuk vyvolat.

Tento den jsme si ve školičce náramně užili a muzikoterapie byla takovou tou "třešničkou na dortíku".

 

Celá fotogalerie včetně videí zde

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)