Radibudky, aneb pomáháme ptáčkům

Se zimou se pomalu loučíme a už se těšíme na přicházející jaro.

Ptáčci se už také vracejí z teplých krajin a my jsme již na jejich návrat připraveni.

Naši novou zahradu zdobí čtyři nádherné ptačí budky, které děti s dopomocí vyrobily.

Samy řezaly, vrtaly, seznámily se se skutečnými pracovními nástroji jako jsou pila, vrtačka, utahovačka, atd.

Všechny děti byly moc šikovné ... některé aktivně dopomáhaly, jiné pouze se zaujetím pozorovaly.

Tento prožitkový den naplněný praktickými nácviky si děti moc užily ... však posuďte sami v naší fotogalerii.

 

Pokud bude mít někdo z vás zájem,vyrobit si ptačí budku znovu se svým dítětem na svou vlastní zahradu, můžete se na projekt objednat na

stránkách www.radibudky.cz. Projekt je zcela zdarma.

 

Kompletní fotogalerie zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)