Sněží, sněží, mráz kolem běží
Měsíc leden je úspěšně za námi a my se můžeme těšit, co zajímavého nás čeká v únoru.
 
Některé třídy podniknou polodenní výlety za snížkem a zimními radovánkami.
 
Těšit se děti mohou na jízdu na koníkovi, kdy vyzkoušíme naši novou zahradu.
 
Dále nás čeká společný projektový den, kdy si budeme povídat o životě ptáčků v zimě a společnými silami si vyrobíme ptačí budku.
 
V únoru nás také navštíví divadelní soubor Letadlo a my se s dětmi vydáme na dobrodružnou výpravu za ledním medvědem.
 
A jako tradičně se děti mohou těšit na návštěvu zvířátek ve školičce, utužování zdraví v sauně, rozvoj kondice v tělocvičně a relaxační chvilky při muzikoterapii.
 
V únoru se rozhodně nudit nebudeme.
 
 
 
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)