Strašidel se nebojíme, pěkně s nimi zacvičíme
Dnešní den se nesl ve strašidelném duchu celé školky.
 
Nejen děti, ale i všichni zaměstnanci školy se proměnili v čaroděje, kostlivce, nestvůry a příšerky.
 
Společně jsme si zatancovali, zadováděli a vytvořili jsme si ve školce správnou hallowenskou party.
 
Vyvrcholením dne bylo cvičení jógy s naší užasnou lektorkou.
 
Děti se naučily kouzlit, zapojily břišní svaly, procvičily si stabilitu, rovnováhu a koordinaci těla a užily si spousty zábavy.
 
Na závěr nechyběla sladká odměna.
 
Děkujeme všem rodičům za zapojení a kreativitu při volbě kostýmů.

 

Celá fotogalerie zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)