Světový den porozumění autismu

2. dubna

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

 

"ROZSVIŤME SE MODŘE"

 

U příležitosti Světového dne porozumění autismu jsme si pro děti, rodiče a veřejnost připravili níže uvedené akce

 

Pondělí 3. dubna

MODRÝ DEN – NÁMOŘNÍCI

projektový den pro děti z MŠ Klíček (dopoledne)

* * *

KLÍČKOVSKÁ MINIŠKOLIČKA (pro veřejnost)

od 14.00 hodin do 15.30 hodin (třída Koťata)

 

* * * * * * * * * * * * *

Úterý 4. dubna

ŽIVOT V KLÍČKU - Den otevřených dveří (pro veřejnost)

od 8.30 hodin – 10.00 hodin (sborovna školy)

* * *

BESEDA „NEJISTOTA A ÚZKOST U DĚTÍ S AUTISMEM“ (Mgr. Přemysl Mikoláš)

              14.00 hodin – 16.30 hodin (určeno rodičům a pedagogům v MŠ Klíček)

 

!!! Bližší informace u jednotlivých akcí !!!

 

Plán "modrých" akcí

Modrý den - Námořníci

Den otevřených dveří a Klíčkovská miniškolička

Beseda "Nejistota a úzkost"

 

"MÁM SVŮJ SVĚT ... NO A CO ?!?!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)