Únor a naše Koťata

I přestože únor je nejkratší z měsíců, třída Koťata nelenila a prožila ho naplno.

Děti navštívily zimní stadion, kde se jim podařilo vyfotit s legendárním Jágrem a vyzkoušely si i hokejový dres.

A jelikož k zimě patří i lyžování, neopomenuly si užít radost z lyží.

Kromě sportovních aktivit se Koťata zajímala i o život zvířátek a kladla si otázku „Jak se mají zvířátka?“.

Děti si vytvořily žížalí farmu, aby zjistily, jak se žížalám žije.

Nevyhýbaly se ani odvážným úkolům, jako byla záchrana malých zvířátek z ledu.

S kladivem v ruce se statečně pustily do práce a úspěšně zachránily své zvířecí přátele, se kterými si pak hrály.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)