Vánoce, vánoce přicházejí

Slunečné počasí vystřídala sněhová obloha a sem tam nám padají vločky. Zima se vkráda pod kabát a začíná přituhovat.

V naší školičce se děti chystají na příchod Mikuláše, zdobí stromeček a toužebně očekávají, zda i letos Ježíšek zabloudí do naší školičky.

V prosinci děti čekají akce zaměřené právě na příchod Mikuláše a Ježíška, vánoční posezení s nádechem vánočních tradic, koled a cukroví.

Navštíví nás opět naši zvířecí kamarádi.

Své tělesné zdraví budeme utužovat v sauně a tělocvičně.

Naše duševní zdraví nám pohladí muzikoterapie.

A také nás čekají první delší prázdniny ... pro děti ty nejkrásnější ... Vánoční.

A pozor ... budete mít možnost se přihlásit na výjezdové lyžování (bližší informace již brzy).

Přejeme Vám krásný čas adventní.

 

Plán akcí - prosinec

Mik Miku Mikuláš - projektový den

Vánoční posezení

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)