Vánoční posezení s rodiči

Na třídě Sluníčka dnes proběhlo vánoční posezení s našimi rodiči.

V průběhu dopoledne si rodiče mohli s dětmi vyrobit svícen z jablíčka nebo pomeračně a vánoční přáníčko.

U stolečku s tradicemi si společně rozkrojili jablíčko, aby zjistili, jak moc budou zdraví, pustili si lodičky ze skořápek, aby viděli, jak krásné je mít přátelé pohromadě, nebo hodili střevíčkem, ať ví, kam jejich cesty povedou.

Děti svým rodičům ukázaly, co všechno již zvládají.

Pro rodiče si připravili také písničku, kterou si zazpívaly za doprovodu na rytmické nástroje. U písně "Vánoce přicházejí" se k dětem připojili také rodiče.

Vyvrcholením byl příchod Ježíška, rozbalení dárečků a společné herní chvíle.

 

To nejcennější, co můžete druhému darovat je společný čas ... děkujeme, že jste dnes svůj čas věnovali nám.

 

Kompletní fotogalerie

 

 

To nejcennější, co můžete druhému darovat je společně strávený čas.

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)