Vánoční posezení u Koťátek

Štědrej večer nastal,

Štědrej večer nastal ,

koledy přichystal,

koledy přichystal.

 

V úterý 22.12. jsme na třídě Koťátka společně oslavili Vánoce.

Na začátku jsme společně pustili lodičky ze skořápek. Lodičky se nám seskupily uprostřed, a to znamená, že následující rok bude pro naši třídu bezproblémový a budeme se mít spolu krásně.

Hledali jsme také hvězdičku v jablíčku, kterou jsme (naštěstí) našli, budeme tedy zdraví a šťastní.

Nechybělo ani ochutnání cukroví nebo překvapení v podobě prskavky.

Poté už konečně následovala cesta ke stromečku, kde na děti čekalo spoustů dárečků. Každé Koťátko si našlo to svoje.

Byl to krásný sváteční čas, který jsme si všichni užili.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)