Z dýně strašák stane se, dobrodružství přinese

Z dýně strašák stane se, dobrodružství přinese … v tomto duchu se odehrával celý týden na třídě Sluníčka.

Naše děti se jen tak něčeho nezaleknou, a proto se ponořily do světa duchů a strašidel s velkou vervou.

Společně vyhnaly všechna všemožná strašidla a naučily se kouzelné zaklínadlo.

Jako správní bubáci se naučily vyrábět kouzelné lektvary a elixíry.

A v neposlední řadě se naučily bojovat se strachem.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří se do našeho týdenního projektu zapojili, vymysleli dětem krásné masky a spolupracovali na naší třídní výzdobě ... přinesli dýně.

Děkujeme a budeme se těšit na další projektový den.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)